Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Smittevern - Se egen meny

Oslobygg skal alltid prioritere Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) øverst i vårt arbeide, enten det er på våre nye byggeprosjekter eller på byggeplasser med skole i drift situasjon.

SHA-portalen er en offentlig tilgjengelig nettside som skal hjelpe prosjektene å jobbe i tråd med SHA-kravene og gi leverandørene våre forutsigbarhet på kontraktsvilkår samt informasjon om gjeldene SHA-krav.

I planleggingen, prosjekteringen og utførelsen skal det alltid først være fokus på SHA.

Vår visjon og målsetting skal være basert på :

- H1-verdi = 0

- H2-verdi = 0