Rutiner, skjemaer, faktaark og veiledninger

Byggherreforskriften av 01.01.2024 er grunnlaget for dokumentene nedenfor.

Divisjon Utbygging :

Dokument Dato Versjon
0.1 Forside SHA-perm Dato: 31.01.2022 Versjon: 1
1.0 SHA-plan Dato: 11.03.2024 Versjon: 2
1.1 Organisasjonskart for SHA Dato: 16.11.2023 Versjon: 1
1.3 Risikomatrise prosjekteringsfasen Dato: 31.01.2022 Versjon: 1
1.4 Oppsummering av spesifikke tiltak Dato: 16.10.2023 Versjon: 1
1.6 Risikomatrise utførelsessfasen Dato: 31.01.2022 Versjon: 1
1.6 Veiledning til Risikoanalyse SHA Dato: 31.01.2022 Versjon: 1
2.0 Overleveringsmøte 1 SHA Dato: 19.04.2024 Versjon: 4
2.0 Overleveringsmøte 2 SHA Dato: 21.05.2024 Versjon: 4
2.1 Avtale BH-BHR Dato: 09.04.2024 Versjon: 4
2.1 Kontrakt for hovedbedrift (HB) Dato: 06.06.2024 Versjon: 4
2.1 Rollekonflikt Dato: 30.05.2024 Versjon: 2
2.1 Kompetansekrav til BHR - KP - KU Dato: 17.04.2024 Versjon: 3
2.1 Avtale BH - KP med ytelsesbeskrivelse Dato: 08.03.2024 Versjon: 2
2.1 Avtale BH - KU med ytelsesbeskrivelse Dato: 28.05.2024 Versjon: 3
2.6 SHA-koordineringsmøte PL-KP Dato: 19.10.2021 Versjon: 1
2.5 Kontrollskjema KU ved oppstart byggeplass Dato: 27.08.2021 Versjon: 1
2.7 SHA-koordineringsmøte PL-KU-HB Dato: 23.04.2024 Versjon: 2
2.8 Ledelsesbefaring på byggeplass Dato: 07.06.2024 Versjon: 2
2.9 Rapport om ulykke Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
4.1 Overføring av rollen som hovedbedrift Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
4.3 Samordningsavtale HB og UE-SE Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
7.2 Loggføring av sikker-jobb-analyser Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Dokument Dato Versjon
2.9 Rapport om ulykke Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Agenda granskning Dato: 16.04.2024 Versjon: 2
Dokument Dato Versjon
2.8 Ledelsesbefaring på byggeplass Dato: 07.06.2024 Versjon: 2
Dokument Dato Versjon
Kontroll av bolig og utleieenhet Dato: 16.04.2024 Versjon: 2
Dokument Dato Versjon
Faktaark - Brakkerigg - Krav og utforming Dato: 15.02.2024 Versjon: 3
Faktaark - Fasade- og rullestillaser Dato: 07.09.2023 Versjon: 1
Faktaark - Personlig verneutstyr Dato: 07.03.2024 Versjon: 2
Faktaark - Rekkverk og gjerder Dato: 02.10.2023 Versjon: 1
Faktaark - RTB - Rent Tørt Bygg Dato: 27.10.2023 Versjon: 1
Faktaark - Stiger Dato: 05.07.2023 Versjon: 1
Veiledning - Vinterdrift Dato: 27.10.2023 Versjon: 1
Arbeidsklær - Bestillingsskjema Dato: 28.05.2024 Versjon: 3
Arbeidsklær - Kolleksjon Dato: 07.03.2024 Versjon: 3
Byggekamera - Bestillingsskjema Dato: 20.11.2023 Versjon: 1
Dokument Dato Versjon

Divisjon Vedlikehold :

Dokument Dato Versjon
SHA predefinerte spørsmål - SHA prosessen Dato: 11.02.2024 Versjon: 2
SHA- plan forenklet Dato: 11.02.2024 Versjon: 6
2.1 Kontrakt for hovedbedrift (HB) Dato: 06.06.2024 Versjon: 4
665 SHA perm - Arkivnøkkel EIE og VED Dato: 22.01.2024 Versjon: 2
2.1 Avtale BH - KP med ytelsesbeskrivelse Dato: 08.03.2024 Versjon: 2
Avtale om lån av lagringsplass Dato: 21.11.2023 Versjon: 1
Faktaark EIE/VED - Formålsbygg i drift Dato: 22.01.2024 Versjon: 2
Faktaark EIE/VED - Personlig verneutstyr Dato: 22.01.2024 Versjon: 2
Faktaark - Rekkverk og gjerder Dato: 02.10.2023 Versjon: 1
Faktaark - Fasade- og rullestillaser Dato: 07.09.2023 Versjon: 1
Faktaark - Stiger Dato: 05.07.2023 Versjon: 1
685 sjekkliste for soppsanering Dato: 22.01.2024 Versjon: 1
Veiledning - Vinterdrift Dato: 27.10.2023 Versjon: 1
Dokument Dato Versjon
665 SHA perm - Arkivnøkkel EIE og VED Dato: 22.01.2024 Versjon: 2
SHA- plan forenklet Dato: 11.02.2024 Versjon: 6
2.1 Kontrakt for hovedbedrift (HB) Dato: 06.06.2024 Versjon: 4
2.9 Rapport om ulykke Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Veiledning - forenklet risikovurdering Dato: 31.08.2021 Versjon: 1
Dokument Dato Versjon
Faktaark EIE/VED - Formålsbygg i drift Dato: 22.01.2024 Versjon: 2
Faktaark EIE/VED - Personlig verneutstyr Dato: 22.01.2024 Versjon: 2
Faktaark - Rekkverk og gjerder Dato: 02.10.2023 Versjon: 1
Faktaark - Fasade- og rullestillaser Dato: 07.09.2023 Versjon: 1
Faktaark - Stiger Dato: 05.07.2023 Versjon: 1
Veiledning - Vinterdrift Dato: 27.10.2023 Versjon: 1